Home » Vrijer bewegen met ‘Vallen Verleden Tijd’

Vrijer bewegen met ‘Vallen Verleden Tijd’

Via: DeStadNijkerk.nl.

Foto:

Voor de training in het UVV-gebouw wordt een hindernisparcours uitgezet.

Gerrit Steen

NIJKERK In navolging van de vorig jaar met veel succes gehouden cursussen ‘Vallen Verleden Tijd’ wordt er op 25 oktober gestart met een nieuwe cursus. Valincidenten onder ouderen vormen een groot probleem. Meer dan 30 procent van alle 65-plussers valt één of meer keer per jaar.